Billede 1

Hvilke krav stilles der til bremserne?

Billede til teoriprøven
 
Sluk Lyd
Prøve 1