Teorien.dk - light udgave

De 8 første teoriprøver er emneopdelte. Prøve 9-20 er i hele pensummet.

1.1 Betjeningsudstyr og instrumenter.
1.2 Lovbestemmelser om bilens indretning og udstyr.
1.3 Køretøjets dokumenter.

3.1 Manøvreegenskaber.
3.2 Forskellige køretøjers manøvreegenskaber.
4.1 - 4.6 Trafikantadfærd.

5.1 Vejenes sikkerheds- mæssige udformning.
5.2 Risikoforhold ved vejene.
6.1 Anvisninger.
6.2 Sikker og uhindret afvikling af færdslen.

7.1 Igangsætning.
7.2 Placering.
7.3 Hastighed.
7.4 Vognbaneskift og sammenfletning.
7.5 Vending.

7.6 Kørsel forbi holdende.
7.7 Møde.
7.8 Kørsel foran eller efter andre.
7.9 Overhaling.
7.10 Trafiksanerede områder.

7.11 Fremkørsel mod kryds.
7.12 Ligeudkørsel i kryds.
7.13 Højresving i kryds.
7.14 Venstresving i kryds.

7.15 Kørsel i rundkørsel.
7.16 Motorvej og motortrafikvej.
7.17 Kørsel ved siden af andre.

7.18 Standsning og parkering.
7.19 Kørsel i mørke.
7.20 Kørsel i tunnel.